Author: WEB.LITD

ໃນ​ວັນ​ທີ 18- 22 ​ທັນວາ 2023, ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສອງສະຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບຝາກ ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານຂອງກອງທຶນ LAFF ກໍ່ຄື: ສກຈຮ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ໜ່ວຍບໍລິການປະຈຳເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ໜ່ວຍບໍລິການນ້ຳຖ້ວມ​ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງ​ນະຄອນຫຼວງພະບາງ​, ເຊິ່ງຄະ​ນະ​ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ  04 ທ່ານ ຊຶ່ງນຳພາ​ໂດຍ​ທ່ານ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສິນ​ເຊື່ອ ທັງ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ກອງ​ເລ​ຂາ​ກອງ​ທຶນ LAFF, ພະນັກງານປະຈໍາ​ຂອງກອງ​ທຶນ LAFF 02 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານພະແນກຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ ຊຶ່ງເປັນໜຶງ ໃນທີມງານ LMU ກອງທຶນ LAFF.             

This image has an empty alt attribute; its file name is a2.jpg

​            ຈຸດປະສົງ​ການລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມພາກ​ສະ​ໜາມ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ​ເພື່ອ​​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ ​ງານ ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບຝາກ ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານຂອງກອງທຶນ LAFF  ພາຍຫຼັງການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນຫາຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ, ສະພາບລວມການປ່ອຍ ກູ້ຍ່ອຍ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເງິນກູ້ກອງທຶນ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ການລົງຢ້ຽມຢາມ ສອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ) ທັງສອງ ສະຖາບັນ​ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ ແລະ ມີ​ລະ​ບົບການຄຸ້ມຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ທີ່​ດີ, ຊຶ່ງການບໍລິຫານອົງກອນຕາມພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາ, ການສົ່ງເສີມ, ການຊຸກຍູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ການສົ່ງເສີມການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ການຄຸ້ມຄອງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ.

ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດວຽກງານ​ການ​ປ່ອຍ​ກູ້ ​ບ້ວງ​ທຶນ​ຈາ​ກກອງ​ທຶນ LAFF ໂດຍລວມເຫັນວາທັງສອງ ສກຈຮ ສາມາດປ່ອຍ​ອອກ​ໄດ້ດີ ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໄດ້​ໝົດ​ພາຍ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ທີ່ກຳນົດ ແລະ ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ຫຼາຍ​ໃນ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້​ໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ MSMEs ເຫັນໄດ້ຈາກລູກຄ້າເງິນກູ້ຂອງ ສກຈຮ ແມ່ນຈຸລະວິສາຫະກິດ ທີ່ທໍາການຜະລີດຂະໜາດນ້ອຍ, ພ້ອມທັງມີການລົງໄປຕິດຕາມ ຢ່າງເປັນປະຈໍາ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລູກຄ້າ ສ່ວນໃຫຍ່ຍັງຄົງແມ່ນ salary loan ຊຶ່ງແມ່ນພະນັກງານຄູ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ເຮັດໃຫ້ການ ກະຈ່າຍແຫຼ່ງທຶນ ອາດບໍ່ລົງ​ສູ່​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ຈຸນ​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຄ​ະ​ນະ​ໄດ້​ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ​ລູກ​ຄ້າ​ ຊຶ່ງແມ່ນ​ຜູ້​ກູ້​ຢືມລາຍ​ຍ່ອຍ ທັງເປັນລູກຄ້າໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ ໂດຍເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການທາງດ້ານປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ເຟີນິເຈີ, ຊຶ່ງການນຳໃຊ້ເງິນກູ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ເປັນທຶນໝູນ ວຽນໃນການຊື້ແນວພັນປູກຝັງ, ຫົວອາຫານສັດ, ຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເປັນ​ລູກຄ້າ ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກາ​ນ​ຊຳ​ລະ​ຄືນ​ໄດ້​ດີ, ການຈ່າຍຄືນເງິນ​ກູ້​​​ແມ່ນ​ຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ​ (​ຕົ້ນ​ທຶນ ແລະ ດອກ​ເບ້ຍ) ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີບັນ​ຫາກ່ຽວ​ກັບ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ ແລະ ວິ​ທີການຊຳລະເງິນກູ້ຄືນ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນວິທີການທີ່ ເໝາະສົມ ແລະ ຮັບໄດ້. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາ​ຍັງມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຫຼາຍກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງພະນັກງານສິນເຊື່ອ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາເງິນ​ກູ້ລົງສູ່ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ໄດ້ມີ​ໂອ​ກາ​ດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ, ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າສາມາດນຳໃຊ້ເປັນທຶນເພື່ອຂະ​ຫຍາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້ດີ.

ຜົນສຳເລັດໃນການລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າ ເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ສາມາດເປັນທຶນ ຊ່ວຍຂະ

ຫຍາຍກິດຈະການໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນເຊັ່ນການຂະຫຍາຍສາຂາ, ຫ້ອງການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຕ່າງໆ ໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດໃນທົ່ວປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳເອົາທຶນດັ່ງກ່າວ  ​ລົງ​ສູ່​ລູກ​ຄ້າ

​ລາຍ​ຍ່ອຍ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ຈຸນ​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫຼື ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ໄດ້ມີ​ໂອ​ກາ​ດ​ເຂົ້າ​ເຖິງການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ, ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ ແລະ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຕື່ມຈາກກອງທຶນ LAFFເພື່ອນໍາມາໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງທຶນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ຈຸລະວິສາຫະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ ຍັງຄົງມີຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຕື່ມ ແລະ ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ເພື່ອນໍາມາໃຊ້ເປັນທຶນເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.

         ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມ​ໃນ​ເທື່ອນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮ່ວມ​ໄມ້​ຮ່ວມ​ມື​ຈາກການຈັດຕັ້ງ ທຫລ ແລະ​ ການຮ່ວມມືຂອງສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ທັງ​ສອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ພ້ອມດ້ວຍ​ລູກຄ້າ​ລາຍຍ່ອຍທັງໝົດ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ເຮັດໃຫ້​ການລົງພາກສະໜາມໃນ​ເທື່ອນີ້ ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ລະ​ດັບ​ຄາດ​ໝາຍ.

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ສຸກລາຕີບົວຄ່າສິດ

ໃນ​ວັນ​ທີ 16-27 ກັນຍາ 2023 ຜ່ານມານີ້, ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢູ່ປະເທດ ເຢຍລະມັນ, ລຸກຊຳບວກ ແລະ ເບວຢ້ຽມ,  ​ຊຶ່ງຄະນະທີ່ເດີນທາງໄປຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 8 ທ່ານ ນໍາພາໂດຍທ່ານ ນາງ ຄຳຫຼ້າ ເຮືອນມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງທະນາຄານທຸລະກິດ, ທັງເປັນຮອງຄະນະຊີ້ນໍາລວມກອງທຶນ LAFF,  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທີ່

ປຶກສາຈາກ AFC 1 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ໂດຍສະເພາະແມ່ນການໄປຖອດຖອນບົດຮຽນຂອງກອງທຶນ German-Armenian Fund (GAF) ທີ່ມີການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການດຳເນີນ ງານຄ້າຍຄືກັນກັບກອງທຶນ LAFF  ເພື່ອນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວມາຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງ, ດຳເນີນ ງານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ກອງທຶນ LAFF ໃນອານາຄົດ ພ້ອມທັງເປັນການເພີ່ມທະວີຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງໄປພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບວຽກງານການເງິນສີຂຽວ, ວຽກງານການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ເພື່ອຊອກຫາໂອກາດການຮ່ວມມື ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານທຶນຮອນ.

ການຢ້ຽມ​ຢາມ Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) ຢູ່ປະເທດ ເຢຍລະມັນ, ຊຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ທຶນແກ່ ກອງທຶນ LAFF ເພື່ອຮັບຟັງປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ສະພາບລວມ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນ. ພ້ອມທັງ ຍັງໄດ້ແລກປ່ຽນ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການຈັດອັນດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ທີ່ທາງ KfW ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ.

             ການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບກອງທຶນ German-Armenian Fund (GAF) ໃນຮູບແບບກອງປະຊຸມທາງໄກ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ  KfW, ຊຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ໂຄງຮ່າງບຸກຄະລາກອນ, ໜ້າທີ່ ແລະ ການດໍາເນີນງານ ພ້ອມທັງບັນດາໂຄງການຕ່າງໆ ທີ່ທາງກອງທຶນ GAF ກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່.

             ການຢ້ຽມ​ຢາມທະ​ນາ​ຄານ​ກາງເອີຣົບ European Central Bank (ECB) ຢູ່ປະເທດ ເຢຍລະມັນ ໂດຍໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຫນ້າທີ່, ປະຫວັດຄວາມ​ເປັນ​ມາ ແລະ ອື່ນໆ;

ການຢ້ຽມຢາມບໍລິສັດທີ່ປຶກສາທາງດ້ານກະສິກໍາ ແລະ ການເງິນ Agriculture and Finance Consultan (AFC) ຢູ່ເມືອງບອນ ປະ​ເທ​ດ​ເຢຍ​ລະ​ມັນ, ​ຊຶ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສາປະຈຳ ກອງທຶນ LAFF ໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວ​ກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, ຜົນສຳເລັດ ແລະ ການເຄື່ອນ ໄຫວຕ່າງໆຂອງ AFC ໃນສາ​ຂາທົ່ວໂລກ. ພ້ອມທັງ ແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນ ຕໍ່ກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້, ທິດທາງ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານວຽກງານຂອງກອງທຶນ LAFF ໃນຕໍ່ໜ້າ.         ການຢ້ຽມຢາມທະນາຄານເພື່ອການລົງທຶນຂອງເອີຣົບ The European Investment Bank (EIB) ຢູ່ປະເທດລຸກຊໍາບວກ,ຊຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ​ກັບ​ພາບ​ລວມ ແລະ ການດໍາເນີນງານຂອງ EIB, ໂຄງສ້າງຜູ້ຖືຫຸ້ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນໄລ​ຍະ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ການຢ້ຽມຢາມ Appui au développement autonome Non-Governmental Organizations (ADA NGO) ຢູ່ປະເທດ ລຸກຊໍາບວກ ໃນວັນທີ 22 ກັນຍາ 2023 ໄດ້ຮຽນຮູ້ ໂດຍຫຍໍ້ກຽວກັບພາບລວມ ຂອງ ADA ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ປະຈຸບັນໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໂຄງການທີ່ຜ່ານມາ.

             ການຢ້ຽມຢາມອົງການປະກັນໄຟທາງດ້ານການເງິນແບບທົ່ວເຖິງ Alliance for Financial Inclusion (AFI) ຢູ່ປະເທດລຸກຊໍາບວກ,​ຊຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ​ກັບສະພາບລວມການດຳເນີນງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງ AFI, ການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການວາງນະໂຍບາຍດ້ານການເງິນ ກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກ.

             ການຢ້ຽມຢາມຄະນະກຳມະການສະຫະພາບເອີຣົບຂອງບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືສາກົນDirectorate General International Partnerships (DG INTPA) ຢູ່ປະເທດເບວຢ້ຽມ, ຊຶ່ງຄະນະກອງທຶນ ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບກອງທຶນ LAFF ໂດຍຫຍໍ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ​ກໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວ​ກັບພາບລວມ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍຫຍໍ້ບາງໂຄງການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ SWITCH Asia ຊຶ່ງເປັນໂຄງການ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ EU ຊຶ່ງເຄື່ອນໄຫວຕັ້ງແຕ່ປີ 2007 ເພື່ອສົ່ງເສີມການບໍລິໂພກ ແລະ ການຜະລິດແບບຍືນຍົງໃນພາກພື້ນ.

ຜົນໄດ້ຮັບໃນການໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ຄະນະໄດ້ຮຽນຮູ້ພາບລວມແລະ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ມີບົດບາດຄວາມສຳຄັນ  ແລະ ເປັນທີ່ອົງການໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ, ຊຶ່ງເປັນອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຮ່ວມມືກັນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ພັດທະນາກິດຈະກຳ ຕ່າງໆ ເພື່ອປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມ, ນອກຈາກຈະເປັນຜູ້ເປັນຄູ່ຮ່ວມທາງດ້ານການເງິນກັບບັນດາສະຖາບັນການເງິນອື່ນໆ ອີກຫຼາກຫຼາຍປະເທດໃນໂລກ, ລວມທັງເປັນນັກລົງທຶນລາຍໃຫຍ່, ເປັນຕົວກາງໃນການເຈລະຈາທາງການເມືອງ, ກະຕຸ້ນສ້າງພັນທະມິດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ສຳຄັນ.

ນອກຈາກນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ມີປະສິດຜົນ ໂດຍກ້າວເຂົ້າສູ່ຮູບແບບເປັນເອກະລາດ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີສິດຕິພາບ ໃນດ້ານການເສີມສ້າງຄວາມອາດ ສາມາດ ແລະ ເພື່ອສົ່ງເສີມການວາງນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ ການແລກປ່ຽນ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນແບບທັນສະໄໝໃນອານາຄົດ. ຄະນະໄດ້ຖືໂອກາດປຶກສາຫາລື ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງ ສາກົນ, ລວມທັງການປຶກສາຫາລື ການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານການເງິນໃນຮູບແບບການໃຫ້ກູ້ຢືມດອກເບ້ຍຕໍ່າ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃຫ້ແກ່ ສປປ ລາວ ຕື່ມອີກ.  

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ສຸກລາຕີບົວຄ່າສິດ

ໃນ​ວັນ​ທີ 04-08 ເມສາ 2023 ຜ່ານມານີ້, ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຢູ່ປະເທດ ກຳປູເຈຍ (Cambodia),  ​ຊຶ່ງຄະນະທີ່ເດີນທາງໄປຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 16 ທ່ານ ນໍາພາໂດຍທ່ານ ບົວຈັນ ແກ້ວມະນີ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ, ທັງເປັນຄະນະຊີ້ນໍາລວມກອງທຶນ LAFF,  ພ້ອມດ້ວຍກອງ​ເລ​ຂາ​ກອງ​ທຶນ LAFF 1 ທ່ານ (ຮອງ

ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນ), ພະນັກງານກອງທຶນ LAFF 4 ທີມງານທີ່ປຶກສາຈາກ AFC 1 ທ່ານ

ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF 10 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງຂອງການໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ເພື່ອຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ການດຳເນີນງານ ແລະ ພາກປະຕິບັດກ່ຽວກັບການປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ MSMEs ພ້ອມ​ທັງ​ຮຽນຮູ້ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຂອງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ແລະ ທະ​ນາ​ຄານທຸລະກິດ, ການ​ປົກ​ປ້ອ​ງ​ລູກ​ຄ້າ, ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໂປ່ງ​ໃສ ແລະ ອື່ນໆ.

ການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາທີ່ທະນາຄານກາງ ກຳປູເຈຍ (National Bank of Cambo -dia_NBC) ລະບົບທະນາຄານ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸລະພາກທີ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝ​າກ (ສກຈຮ)(Banks/ Financial Institutions _BFIs) ຂອງກຳປູເຈຍ ມີທະ​ນາ​ຄານ ທັງໝົດ  57 ແຫ່ງ ແລະ  ສກຈຮ 5 ແຫ່ງ, ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ບໍ່ຮັບ​ເງິນ​ຝ​າກ (ສກຈບ) 80 ແຫ່ງ, ສະຖາບັນສິນເຊື່ອຊົນນະບົດ 231ແຫ່ງ, ຮ້ານ​ແລກ​ປ່ຽນ​ເງິນ​ຕາ 2,360 ແຫ່ງ,  ທະ​ນາ​ຄານ​ສະ​ເພາະ​ກິດ 9 ແຫ່ງ,  ຫ້ອງການຜູ້ຕາງໜ້າ 6 ແຫ່ງ,  ບໍ​ລິ​ສັດ​ເຊົ່າ​ສິນ​ເຊື່ອ 17 ແຫ່ງ ແລະ  ສະຖາບັນບໍລິການການຊຳ​ລະເງິນ 31 ແຫ່ງ, ສ່ວນໂຮງຊວດຈຳ

ແມ່ນຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງການເງິນ. ສໍາລັບທຶນຈົດທະບຽນ ທະນາຄານທຸລະກິດແມ່ນ 75 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ສກຈຮ 30 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ,  ທະ​ນາ​ຄານ​ສະ​ເພາະ​ກິດ 15 ລ້ານໂດລາສະຫາ  

ລັດ, ສກຈບ 1,5 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ, ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊື່ອຊົນນະບົດ 50 ພັນ

​ໂດລາສະຫາລັດ, ສຳລັບລະບຽບການໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງແມ່ນກໍານົດຄ່າຄວາມພຽງພໍຂອງທຶນ (CAR/ Solvency Ratio)> 15%. ນອກນັ້ນ, ທາງ NBC ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກໍານົດ ຄ່າໜີ້ບໍ່ເກີດດອກອອກຜົນ (NPLs) ຊຶ່ງປ່ອຍໃຫ້ເປັນການບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຂອງສະຖາບັນການເງິນເອງ.

ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຂອງ ສກ​ຈຮ ຂອງ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ ກວ້າງຂວາງ  ແລະ ເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າໄດ້ຫຼາຍກວ່າທະນາຄານ. ໃນນັ້ນ, ສາມາດໃຫ້ການບໍ​ລິ​ການໂອນເງິນ ແລະ ການປະກັນໄພຈຸລະພາກ, ການບໍລິການດ້ານການເງິນໃຫ້ແກ່ຄົວເຮືອນທີ່ທຸກຍາກ, ມີລາຍຮັບຕໍ່າ ແລະ ລວມທັງຜູ້ປະກອບການຈຸນ​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ດ້ວຍການ​ສະ​ໜອງເງິນກູ້ຢືມຂະຫນາດນ້ອຍ (ສິນເຊື່ອຈຸລະພາກ) ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາ ເຈົ້າສາ​ມາດ​ທຳ​ການຜະລິດ ຫຼື ຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ເນື່ອງ​ຈາກປະຊາຊົນມີລາຍໄດ້ຕໍ່າ ບໍ່​ສາ​ມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານການເງິນເຊັ່ນ ທະນາຄານ.

ການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາທີ່ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກຂອງກຳປູເຈຍ (Cambodia Microfinance Association_CMA) ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 2004, ມີສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ 13 ທ່ານ, ມີຄະນະກໍາມະການ 6 ຄະນະ, ໜ່ວຍງານທີ່ປຶກສາ 10 ແຫ່ງ, ສາຂາ 15 ແຫ່ງ  ແລະ  ມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ທັງ​ໝົດ 126 ສະ​ຖາ​ບັນ. ໃນນັ້ນ,  ທະນາຄານທຸລະກິດ 5 ແຫ່ງ,  ສກຈຮ 5 ແຫ່ງ,   ສກຈບ 76 ແຫ່ງ,  ບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ 13 ແຫ່ງ ແລະ ສະຖາບັນສິນເຊື່ອຊົນນະບົດ 27 ແຫ່ງ, ໜ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງ CMA ແມ່ນເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນ​ການ​ດໍາ​ເນີນ​ງານໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ທາງດ້ານການເງິນຈຸລະພາກ ເປັນອົງການທີ່ບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ, ມີຄວາມເປັນມືອາຊີບ ທີ່ຮັບປະກັນໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນປະເທດ ໄດ້ຮັບການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, CMA ອໍານວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ບັນ​ດາຜູ້​ປະກອບ​ການຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ ​ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນທຸລະກິດ ​ແລະ ​ເພີ່ມ​ທະວີ​ການ​ສື່ສານ​ກັບ​ບັນດາອົງກອນ, ນັກລົງທຶນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາທີ່ ສະຖາ​ບັນ​ການເງິນຈຸລະພາກທີ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ LOLC ສ້າງ ຕັ້ງປີ 1994 ເປັນ ສກຈຮ ທີ່​ໃຫ່​ຍ​ອັນ​ດັບ 3 ໃນ​ກຳ​ປູ​ເຈຍ (ທຽບ​ຈາກຍອດເງິນກູ້ ແລະ ຍອດເງິນຝາກທັງໝົດ) LOLC ສຸມໃສ່ການສະໜອງການບໍລິການດ້ານການເງິນທີ່ດີທີ່ສຸດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ​ລາຍນ້ອຍ ແລະ ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸ​ລະ​ກິດລະ​ດັບຄົວ​ເຮືອນທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ຍົກ​ລະ​ດັບຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີແຜນຈົດທະບຽນເປັນທະນາຄານທຸລະກິດໃນໄວໆນີ້.

ການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາທີ່ ສຳນັກງານໃຫຍ່ທະນາຄານ ວິສາຫະກິດຂະນາດກາງ ແລະ

ນ້ອຍ  SME Bank on MSMEs ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ສ້າງຕັ້ງໃນວັນທີ 27 ກຸມພາ 2020

ຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ ທີ່ເປັນຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSME) ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍ ແລະ ມີຕົ້ນທຶນຕໍ່າ, ພ້ອມທັງໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານວິຊາການແກ່ລູກຄ້າ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວຈະເປັນການປ່ອຍກູ້ແບບມອບເໝົາໃຫ້ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ເພື່ອນໍາໄປປ່ອຍຕໍ່ໃຫ້ແກ່ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຊຶ່ງຈະໄດ້ສ່ວນຕ່າງອັດຕາດອກເບ້ຍ ປະມານ 2-3%.  ຂະແໜງການບູລິມະສິດທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນປະກອບມີ: ການຜະລິດສິນຄ້າ, ການພັດ ທະນາດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການຜະລິດຢາ, ສ່ວນຜະລິດຕະພັນເງິນກູ້ຫຼັກໆ ຂອງທະນາຄານ ກໍຄື: ສິນເຊື່ອເງິນກູ້ເພື່ອ: ໂຄງການ SME, ແມ່ຍິງ, ເອເລກໂທນິກ ແລະ ຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ຊຶ່ງສາມາດກູ້ຢືມໄດ້ສູງສຸດ 50.000 ຫາ 1.000.000 ໂດລາສະຫາລັດ ແລະ ດອກເບ້ຍເງິນກູ້ 5,50% ຫາ 7,50%.

ການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາທີ່ ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ AMRET  ສາຂາສີຫານຸ ວິນ  ເປັນສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເນັ້ນການປ່ອຍສິນເຊື່ອໃຫ້ຂະແໜງກະສິກຳ, ຈຸລະວິສາ

ຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະ ສິນເຊື່ອສໍາລັບເພດຍິງ, ສ້າງຕັ້ງໃນປີ 1991, 156 ສາຂາທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງປະກອບສ່ວນສະໜອງສິນເຊື່ອເພື່ອປັບປຸງມາດຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາ ຊົນໃນກຳປູເຈຍ ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ດ້ວຍ​ການໃຫ້​ການ​ບໍ​ລິ​ການເງິນ​ກູ້​ທີ່​ຫຼາກ​ຫຼາຍ ​ພ້ອມ​ທັງ​ການໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ ແບບ​ຄອບ​ຄົວ ແລະ ເຂົ້າ​ເຖິງ​ປະ​ຊາ​ຊົນຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ, ມີຜະລິຕະພັນຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: Œ ຜະລິດຕະພັນເງິນ ກູ້ໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ແບບກຸ່ມ, ການຜະລິດກະສິກໍາ, ການບໍລິໂພກ, ສິນເຊື່ອເພື່ອ SME ແລະ ສໍາລັບເພດຍິງ,  ຜະລິດຕະພັນເງິນຝາກ: COA; Kmeng Chhlat; Gold account; Ž ທຸລະກຳ ທາງການເງິນ: ການໂອນເງິນ, ການຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພ, ປະກັນໄພການເງິນຈຸນລະພາກ, ການຊໍາລະຄ່ານໍ້າ, ໄຟຟ້າ, ໂທລະສັບ, ຈ່າຍເງິນ ເດືອນ;  ຄູ່ຮ່ວມງານ (Partner): ປະກັນຊີວິດ Life Insurance ແລະ ປະກັນເງິນກູ້ Loan Insurance.

ການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາທີ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ AMK  ສາຂາ ສີຫານຸ  MSME, Digital Banking ສ້າງຕັ້ງປີ 1990  ມີສາຂາຫຼາຍກ່ວາ 150 ແຫ່ງ  ເປັນສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເນັ້ນການປ່ອນສິນເຊື່ອ ໃຫ້ຈຸລະວິສາຫະກິດ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ-ກາງ ແລະ ມີຜະລິດຕະພັນ ການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ເຂົ້າ​ເຖິງ​ຊຸມ​ຊົນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ,ການການປ່ອຍເງິນກູ້ມີຫຼາຍຮູບແບບເລີ່ມຈາກລາຍບຸກຄົນຈົນເຖິງລາຍກຸ່ມ, ເງິນ​ຝາກ, ​ເຊົ່າ​ສິນ​ເຊື່ອ, ປະ​ກັນ

ໄພ, ໂອນ​ເງິນ ແລະ ການຊຳ​ລະ​ສະສາງຜ່ານແອບພິເຄຊັນ​ຕ່າງໆ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຄວາມໂດດເດັນ ​ໃນຂະແໜງການເງິນດິຈິຕອນ (Digital finace) ມີຜົນການດຳເນີນງານທີ່ໂດດເດັ່ນໃນ ກຳປູເຈຍ.

ຜົນໄດ້ຮັບໃນການທັດສະນະສຶກສາ ແລະ ຮຽນຮູ້ໃນຄັ້ງນີ້ ຖືໄດ້ວ່າເປັນການຮຽນຮູ້ທີ່ມີປະ ໂຫຍດຫຼາຍ, ຊຶ່ງ ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ແລະ ຄະນະຕົວແທນຂອງແຕ່ ລະບັນ ດາສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານສາມາດ ຖອດຖອນ ແລະ ນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນມາດັ່ງກ່າວ​​ໄປພັດທະນາໃນວຽກງານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການດຳເນີນງານຂອງ ສະຖາບັນການເງິນ ຂອງຕົນ ໃນ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນອານາຄົດ. ໂດຍສະເພາະ, ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງ​​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການຈຸນລະວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ກາງ (MSMEs) ຊຶ່ງສາມາດ ຂະຫຍາຍການດຳເນີນທຸລະກິດແບບຄົບວົງຈອນທຽບເທົ່າການດຳເນີນງານຂອງທະນາຄານ ແຕ່ເປັນການເຄື່ອນໄຫວໃນຮູບແບບສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ ໂດຍອີງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ. ຄ່ຽງຄູ່ກັບ ການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນວຽກງານເປັນຢ່າງດີ, ສະໜອງຜະລິດ ຕະພັນໃໝ່ໆໃຫ້ແທດເໝາະກັບລູກຄ້າ, ມີການບໍລິການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການປົກປ້ອງລູກຄ້າມາເປັນອັນ ດັບຕົ້ນ,  ເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າແບບເປັນຄອບຄົວ ແລະ ເປັນກັນເອງ ແລະ ອື່ນໆ.

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ສຸກລາຕີບົວຄ່າສິດ

ໃນວັນທີ 03 ມີນາ 2023 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຊັ້ນ IV ທຫລ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມບໍລິການ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ (ທຫລ) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ​ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການສະ ໜອງທຶນເງິນກູ້ຂອງກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ “Lao Access to Finance Fund” LAFF ໄລຍະທີ II ຮອບ 3 ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ສົນໃຈຢືນໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງເພື່ອສະເໜີ ຂໍຮັບທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຄຳຫຼ້າ ເຮືອນມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນທະນາຄານທຸລະກິດ, ທັງເປັນຄະນະຊີ້ນຳກອງທຶນLAFF, ພ້ອມ ດ້ວຍຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມໃນມື້ນີ້, ເພື່ອ​ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການສະໜອງທຶນເງິນກູ້ຂອງກອງ ທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ “Lao Access to Finance Fund” LAFF ໄລຍະທີ II ຮອບ 3 ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ສົນໃຈ ຢືນໜັງສືສະແດງເຈດຈຳນົງ ເພື່ອສະເໜີຂໍຮັບທຶນເງິນກູ້ ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບເງື່ອນໄຂການຮັບທຶນເງິນກູ້, ຂັ້ນຕອນການສະເໜີຂໍທຶນ ແລະ ການອະນຸມັດທຶນ, ພ້ອມທັງ ຮັບຟັງບົດນຳສະເໜີ ການຂະຫຍາຍການບໍລິການ (ກໍລະນີສຶກສາ: ການຂະຫຍາຍການບໍລິການຂອງ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ).

ກອງທຶນ LAFF ເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານປະເທດ ເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ຫຼື KfW ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຕາງໜ້າໂດຍ ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຫຼື KfW ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການເງິນ ໃນນາມເປັນຜູ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານໂຄງການດ້ວຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ໄລຍະທີ I ຈຳນວນ 3 ລ້ານຢູໂຣ, ເຊີ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2014 ແລະ ໄລຍະທີ II ຈໍານວນ 6 ລ້ານຢູໂຣ ເຊີ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງເປັນກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໂດຍການສະໜອງທຶນເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຕາມເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ ໃຫແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ທີ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດຳເນີນງານ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ມີຍຸດທະສາດການປ່ອຍເງິນກູ້ຍ່ອຍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລູກຄ້າ MSMEs ທີ່ນອນໃນເຂດນອກພື້ນທີ່ສາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເຊັ່ນ: ຈັນທະບູລີ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ສີສັດຕະນາກ ກອງທຶນ LAFF ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ກົມບໍລິການທະນາຄານ ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນແມ່ນໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການຈາກອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ຄື KfW ແລະ ທຫລ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ  ມີຄວາມໂປ່ງໄສ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງທຶນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເພື່ອເປີດໂອ ກາດໃຫ້ຫຼາຍທະນາຄານທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບຝາກ ໄດ້ກູ້ຢືມທຶນຈາກກອງທຶນ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ແກ່ MSMEs. ຮອດ​ປັດຈຸບັນ, ມີສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວ​ມ​ງານ​ກັບ​ກອງ​ທຶນ ຈຳ​ນວນ 07 ສະ​ຖາ​ບັນການ​ເງິນ (3 ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ 4 ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ທີ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ) ລວມຍອດວົງເງິນທີ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດແຕ່​ເລີ່ມ​ໂຄງ​ການ ຈົນ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​ມີ​ທັງ​ໝັດ 135 ຕື້​ກີບ.

ຂ່າວ-ພາບ: ສຸກລາຕີ ບົວຄ່າສິດ

ໃນ​ວັນ​ທີ 23-29 ​ທັນວາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ໄດ້ໄປທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ ທະນາຄານກາງຟີ​ລິບ​ປິນ (Bangko Sentral ng Pilipinas _BSP), ທະນາຄານແລນແບັງ (Landbank) ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ງານຂອງ  Landbank ຢູ່ປະເທດ ຟິລິບປິນ, ຊຶ່ງຄະນະເດີນທາງໄປໃນຄັ້ງນີ້ປະກອບມີ 5 ທ່ານ ນໍາພາໂດຍທ່ານ ພັນທະບູນ ໄຊຍະເພັດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງສະຖາບັນການເງິນ ທັງເປັນຄະນະຊີ້

ນໍາລວມກອງທຶນ LAFF, ພ້ອມດ້ວຍຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສິນ​ເຊື່ອ ທັງ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າກອງ​ເລ​ຂາ​ກອງ

​ທຶນ LAFF 1 ທ່ານ, ພະນັກງານປະຈໍາ​ຂອງກອງ​ທຶນ LAFF 2 ທ່ານ ແລະ ທີມ​ງານ​ທີ່​ປຶກ​ສາຈາກ AFC 1 ທ່ານ, ​ຊຶ່ງໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນໂດຍ ທ່ານຫົວໜ້າກົມຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງນະໂຍບາຍ ທະນາຄານກາງຟິລິບປິນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ, ທ່ານ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງ Land bank  ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ຜູ້ອຳນວຍການ 03 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ເປັນຄູ່ ຮ່ວມງານ ຂອງLandbank. ຈຸດປະສົງຂອງການໄປທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອຮຽນຮູ້ແລກປ່ຽນປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ ແລະ ການດຳເນີນງານ ທີ່ຄ້າຍຄື ກອງທຶນ LAFF ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຮຽນ ຮູ້ນຳ ທະນາຄານ Landbank ຢູ່ປະເທດ ຟີລິບປິນ ເພື່ອນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວ ມາປັບໃຊ້ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງກອງທຶນ.

ການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາທີ່ ທະນາຄານກາງຟິລິບປິນ Banko Sentral NG Pilipinas_BSP ເປັນປະເທດທີ່ມີການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງຂອງແຕ່ລະສະຖາບັນການເງິນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຊັ່ນ: ① ທະນາຄານກາງ BSP ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງທະນາຄານທຸລະກິດ; ‚ ອົງກອນພັດທະນາສະຫະກອນ Cooperative Development Authority  ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ; ແລະ ƒ ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ Security Commission ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຈົດທະບຽນ.

ການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາທີ່ ທະນາຄານ LandBank ເປັນທະນາຄານທຸລະກິດລັດ ອັນດັບ 2 ໃນປະເທດຟິລີບປິນ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 1963 ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອຈຸດປະສົງປະຕິບັດໂຄງການປະຕິຮູບທີ່ດິນ (Land Reform Programme), ຊຶ່ງລັດສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນ ໃນການໃຫ້ປະຊາຊົນກູ້ຢືມເງິນ ເພື່ອໄປຊື້ທີ່ດິນ ເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ທໍາມາຫາກິນ. ປັດຈຸບັນມີ ສາຂາຢູ່ 687 ແຫ່ງ, ພະນັກງານ 12.617 ຄົນ ແລະ ມີຊັບສິນ 2,7 ພັນຕື້ເປໂຊ. ນອກນັ້ນ, ທາງ LandBank

ໄດ້ຊ່ວຍລັດຖະບານປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນເປັນຕົ້ນ: ເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃຫ້ພະນັກງານລັດຖະກອນຜ່ານ LandBank ກວມເອົາ 94%, ຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານຜ່ານ Online platform. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນທະນາຄານທີ່ສະໜອງເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ຂະແໜງກະສິກໍາຫຼາຍທີ່ສຸດ. ພ້ອມທັງຍັງສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນທຸກຕ່ອງໂສ້ງ, ຮູບຂອງການຜະລິດກະສິກໍາແບບຄົບວົງຈອນ. ສໍາລັບການອະນຸມັດສິນເຊື່ອ ແມ່ນໄດ້ມີການຫຼຸດຜ່ອນຂັ້ນຕອນລົງ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ເປັນຕົ້ນ: ເອກະສານ ທີ່ຕ້ອງປະກອບບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3 ໜ້າ, ສາມາດກູ້ປ່ອຍໃນຮູບແບບ online, ອັນຕາດອກເບ້ຍ ສະເລ່ຍ 5%-6%, ພ້ອມທັງມີການລົງໄປຫາລູກຄ້າເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ໃຫ້ການແນະນໍາຢູ່ສະເໝີ. ປັດຈຸບັນ  LandBank ຍັງໄດ້ໃຫ້ການບໍລິການ ໃນຮູບແບບ Digital Banking Channel, ການຂະຫຍາຍສິນເຊື່ອໃຫ້ຂະແໜງການອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການດຳເນີນການບໍລິຫານການປ່ອຍກູ້ແບບມອບເໝົາ ໃຫ້ແກ່​ຂະ​ແໜງ​ການເງິນຈຸລະພາກ ໂດຍສະເພາະ Coo-perative ໃນການສະໜອງສິນເຊື່ອໃຫ້ແກ່ຈຸລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດ ນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSME).

ການເຄື່ອນໄຫວທັດສະນະສຶກສາທີ່ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກຢູ່ປະເທດ ຟິລິບປິນ ປະກອບມີ 3 ປະເພດຄື: Rural/Thrift/Micro Finance Banks; ‚NGOs ແລະ ƒCooperative (ສະຫະກອນ), ຊຶ່ງຕົວເລກຮອດເດືອນ 10/2022 ມີຈໍານວນ 3.000 ກວ່າແຫ່ງ. ໃນນັ້ນ, ຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນໃນຮູບແບບ Cooperative ກວມເອົາ 65%, ສ່ວນຮູບແບບ Rural /Thrift /Microfinance Banks ກວມເອົາ 30% ແລະ ຮູບແບບ NGOs ກວມເອົາ 15%. ເຖິງຈະເປັນໃນຮູບແບບສະຖາບັນການເງິນແຕ່ການບໍລິການ ແມ່ນທຽບເທົ່າກັບທະນາຄານທຸລະກິດ ແຕ່ຈະເນັ້ນໃສ່ລູກຄ້າລາຍນ້ອຍເປັນຫຼັກມີການເຂົ້າຫາລູກຄ້າ, ມີການເຜີຍແຜ່ຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ, ມີການຊ່ວຍໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຊອກຕະຫຼາດ ເພື່ອເປັນການສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຍືນ​ຍົງ;

– National Confederation of Cooperative (NATCCO) ເປັນສະຫະພັນສະຫະກອນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດຟີລິບປິນ ມີສະມາຊິກ ທີ່ເປັນສະຫະກອນ ຈໍານວນ 760 ແຫ່ງ ສ້າງຕັ້ງໂດຍໜ່ວຍ ງານຮັບຝາກ ແລະ ປ່ອຍສິນເຊື່ອ  ອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ແລະ ມີແຫຼ່ງທຶນມາຈາກການປະ ກອບຂອງສະມາຊິກ ພ້ອມທັງທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ຈຸດປະສົງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຫຼ່ງທຶນໃຫ້ປະຊາ ຊົນ ທໍາການຜະລິດ ເພື່ອໃຫ້ມີຄຸນນະພາບຊີວິດທີ່ດີຂຶ້ນ. NATCCO ໃຫ້ການບໍລິການໃນຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ເປັນຕົ້ນ: ຮັບຝາກ, ປ່ອຍສິນເຊື່ອ, ຮັບໂອນພາຍໃນ ພ້ອມທັງຮັບໂອນເງິນມາຈາກຕ່າງປະເທດ. ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຮັດວຽກເຜີຍແຜ່ປະຊາສຶກສາທາງດ້ານການເງິນ, ການເປັນທີ່ປຶກສາ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຢ່າງເປັນປະຈໍາ.

ການລົງຢ້ຽມຢາມລູກຄ້າຕົວແບບ Goldwin Corp ໃນວັນທີ 27 ຕຸລາ 2022, ຊຶ່ງ ເປັນບໍລິ ສັດຜະລິດສະບູ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ Land Bank ແລະ ຮັບຟັງບັນຍາຍ ກ່ຽວກັບ ສະພາບ ລວມ, ຂະບວນການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຜະລິດສະບູ ຈົນເຖິງເປັນຜະລິດຕະ ພັນສຳເລັດຮູບ ແລະ ພ້ອມຈຳໜ່າຍ ໂດຍເຫັນໄດ້ວ່າກ່ອນໄດ້ຮັບທຶນຈາກ LandBank ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ເປັນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ (ທຸລະກິດຄອບຄົວ) ມີ 2-3 ຜະລິດຕະພັນ, ມີແຮງງານພຽງ 10 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຜະລິດເພື່ອຂາຍພາຍໃນປະເທດ, ແຕ່ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ LandBank, ບໍລິສັດສາມາດຂະຫຍາຍມາເປັນ ທຸລະກິດຂະໜາດກາງ, ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ  ພ້ອມທັງມີໂຮງງານຜະລິດເຄື່ອງສໍາອ່າງ, ມີພະນັກງານ 90 ຄົນ ແລະ ສາມາດຜະລິດເພື່ອສົ່ງອອກຂາຍໄປຕ່າງປະເທດ.

ຜົນສຳເລັດໃນການທັດສະນະສຶກສາຖອດຖອນບົດຮຽນຢູ່ ປະເທດຟິລິບປິນ ໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນ ວ່າ ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF_LMU ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຼາຍຢ່າງ ກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງສະຖາບັນການເງິນໃນປະເທດຟິລີບປິນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການເຄື່ນໄຫວໃນຮູບແບບການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວ ແລະ ແຜ່ຫຼາຍ ຊຶ່ງມີຖານລູກຄ້າຫຼາຍກວ່າທະນາຄານ. ການເງິນຈຸລະພາກໃນປະເທດຟີລິບປິນ ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຫຼາຍ  ແລະ ມີການບໍລິ ການທີ່ຫຼາຍຮູບແບບ, ມີຫຼາຍຜະລິດຕະພັນ ຊຶ່ງໃຫຍ່ກວ່າການເຄື່ອນໄຫວຂອງທະນາຄານທຸລະກິດໃນບ້ານເຮົາ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ,  ການມາຖອດຖອນບົດຮຽນນຳປະເທດທີ່ສ້າງຕັ້ງມາຍາວ ນານ, ມີການດຳເນີນງານທີ່ດີ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດເເລ້ວເປັນການຮຽນຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດ ຮຽນທີ່ດີ, ເຊິ່ງສາມາດນຳ​ເອົາ​ບົດ​ຮຽນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມາ​ປັບ​ໃຊ້ໃນການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການເງິນໃນ ສປປ ລາວ ໃນອານາຄົດ.

ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານກອງທຶນ LAFF ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ (PFIs) ທີ່ 3 ແຂວງພາກເໜືອ, ວັນທີ 19-23 ທັນວາ 2023

ໃນ​ວັນ​ທີ 19- 23 ​ທັນວາ 2022, ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ສະຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບຝາກ ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານຂອງກອງທຶນ LAFF ກໍ່ຄື: ສກຈຮ ສິນຊັບເມືອງເໜືອ ໜ່ວຍບໍລິການປະຈຳເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ, ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ໜ່ວຍ ບໍລິການ​ໄຊຍະບູລີ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ​ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການປະ​ຈຳ​ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ​, ເຊິ່ງຄະ​ນະ​ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມ​ໃນ​ເທື່ອນີ້ ປະກອບມີ  4 ທ່ານ ຊຶ່ງນຳ​ໂດຍ​ທ່ານ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສິນ​ເຊື່ອ ທັງ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ກອງ​ເລ​ຂາ​ກອງ​ທຶນ LAFF, ພະນັກງານປະຈໍາ​ຂອງກອງ​ທຶນ LAFF 2 ທ່ານ ແລະ ທີມ​ງານ​ທີ່​ປຶກ​ສາຈາກ AFC 1 ທ່ານ.

            ຈຸດປະສົງ​ການລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມພາກ​ສະ​ໜາມ​ໃນ​ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ​ເພື່ອ​​ລົງ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ ​ງານ ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບຝາກ ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ ຂອງກອງທຶນ LAFF  ພາຍຫຼັງການປ່ອຍເງິນກູ້ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນຫາຂອງສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ, ສະພາບລວມ ການ ປ່ອຍກູ້ຍ່ອຍ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເງິນກູ້ກອງທຶນ, ຂໍ້ສະດວກ, ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ທີ່ໄດ້ພົບໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.

ການ​​ລົງ​ຢ້ຽມຢາມ​ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ/ຫ້ອງການພົວພັນວຽກ ຂອງສາມສະຖາບັນການເງິນ ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ກອງທຶນ LAFF ເຫັນໄດ້ວ່າ:

 • ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດວຽກງານ​ການ​ປ່ອຍ​ກູ້​ບ້ວງ​ທຶນ​ຈາ​ກກອງ​ທຶນ LAFF ໂດຍລວມເຫັນວາທັງ 3 ສກຈຮ ສາມາດປ່ອຍ​ອອກ​ໄດ້​ໂດຍ​ໄວ ​ສະ​ເລ່ຍ​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ສາ​ມາດ​ປ່ອຍ​ອອກ​ໄດ້​ໝົດ​ພາຍ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເວ​ລາ​ສັ້ນ ພາຍ​ຫຼັງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ຈາກ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່,  ມີ​ປະ​ສົບ​ການ​ຫຼາຍ​ໃນ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້​ໃຫ້ແກ່ຈຸນລະວິສາຫະກິດ MSMEs  ແລະ ເຫັນໄດ້ຈາກລູກຄ້າເງິນກູ້ ຂອງສະຖາບັນ ຈະແມ່ນຈຸລະວິສາຫະກິດຂະໜາດ ທີ່ທໍາການຜະລີດຂະໜາດນ້ອຍ, ພ້ອມທັງມີການລົງໄປຕິດຕາມ ຢ່າງເປັນປະຈໍາທຸກອາທິດ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນ Salary Loan ຊຶ່ງແມ່ນພະນັກງານຄູ, ທະຫານ ແລະ ຕຳຫຼວດ ເຮັດໃຫ້ການກະຈ່າຍແຫຼ່ງທຶນ ອາດບໍ່ລົງ​ສູ່​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ຈຸນ​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດຢ່າງທົ່ວເຖິງ;
 • ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສະຖາບັນການເງິນ, ການບໍລິຫານອົງກອນທີ່ດີຕາມພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນາພະນັກງານສືບທອດ, ການສົ່ງເສີມ, ການຊຸກຍູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ ແລະ ການພັດທະນາແນວຄວາມຄິດໃນກິດຈະກຳຂອງລູກຄ້າ, ການສົ່ງເສີມການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ, ການຄຸ້ມຄອງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ ແມ່ນຢູ່ໃນລະດັບທີ່ດີ;
 • ການສົ່ງເສີມການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຜົນສຳ ເລັດໃນການປ່ອຍກູ້ແບບກຸ່ມ, ການປະກັນໄພເງິນກູ້, ການຮຽນຮູ້ປ່ອຍກູ້ແບບກຸ່ມ Center Meeting ການອອກຜະລິດຕະພັນແບບໃໝ່ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ການປ່ອຍສິນເຊື່ອ ລົງສູ່ລູກຄ້າກຸ່ມອື່ນໆຕື່ມ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນຜູ້ຜະລິດຂະຫນາດນ້ອຍທີ່ຢູ່ເຂດນອກເມືອງ;
 • ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຕື່ມຈາກກອງທຶນ LAFFເພື່ອນໍາມາໃຊ້ເປັນແຫຼ່ງທຶນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ຈຸລະວິສາຫະກິດ.

ການລົງ​ຢ້ຽມຢາມ​ລູ​ກ​ຄ້​າ ຂອງ​ ສາມສະຖາບັນການເງິນຄ​ະ​ນະ​ໄດ້​ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ​ລູກ​ຄ້າ​ ​ຜູ້​ກູ້​ຢືມລາຍ​ຍ່ອຍ ຊຶ່ງເປັນລູກຄ້າທັງໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ ໂດຍເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການທາງດ້ານປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ໂຮງສີເຂົ້າ, ຄ້າຂາຍ,  ການນຳ ໃຊ້ເງິນກູ້ ແມ່ນນຳໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນໃນການຊື້ແນວພັນປູກຝັງ, ຊື້ໜັງຄວາຍ, ຊື້ເຂົ້າເພື່ອສີເຂົ້າ ແລະ ຂາຍຕໍ່ ແລະ ອື່ນໆ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງເປັນ​ລູກຄ້າທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກາ​ນ​ຊຳ​ລະ​ຄືນ​ໄດ້​ດີ, ການຈ່າຍຄືນເງິນ​ກູ້​​​ແມ່ນ​ຈ່າຍ​ເປັນ​ລາຍ​ເດືອນ​ (​ຕົ້ນ​ທຶນ ແລະ ດອກ​ເບ້ຍ) ຊຶ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີບັນ​ຫາກ່ຽວ​ກັບ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ ແລະ ວິ​ທີການ ຊຳລະເງິນ ກູ້ຄືນ ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າ ເປັນວິທີການທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ສະດວກສະບາຍ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາ​ຍັງມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຫຼາຍກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ ສກຈຮ ທີ່ໄດ້ນຳເອົາເງິນ​ກູ້ລົງສູ່​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ຈຸນ​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫຼື ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ໄດ້ມີ​ໂອ​ກາ​ດ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ, ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ ແລະ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່  ​ເໝາະ​ສົມ, ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າສາມາດ ນຳໃຊ້ເປັນທຶນເພື່ອຂະ​ຫຍາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄດ້ດີ.

ລູ​ກ​ຄ້າ​​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແຕ່ລະລາຍ ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເພີ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ກໍ່​ຄື​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທັງ​ສາມ ສກຈຮ,  ສີ່ງນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເງິນ​ກູ້ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ທັງສາມ ສກຈຮ ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ແທດ​ເໝາະ​ກັບຄວາມຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ ແລະ ​ມີ​ການ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ລູກ​ຄ້າດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ;

ສຸດ​ທ້າຍ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອບ​ໃຈ​ມາ​ຍັງ​ຄະ​ນະ​ກອງ​ທຶນ LAFF ແລະ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ​ສກຈຮ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ທຶນ​ເງິນ​ກູ້​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ດັ່ງ ກ່າວ​ມາ​ສູ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ​ເຊີ່ງ​ທຶນ​ເງິນ​ກູ້​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຊ່ວຍເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ ກໍ່​ຄື​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ນຳ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ຜົນສຳເລັດໃນການລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າ ເງິນກູ້ຈາກກອງທຶນ LAFF ສາມາດເປັນທຶນຊ່ວຍຂະ

ຫຍາຍກິດຈະການໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນເຊັ່ນການຂະຫຍາຍສາຂາ, ຫ້ອງການ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການຕ່າງໆ ໄປສູ່ເຂດຊົນນະບົດໃນທົ່ວປະເທດຂອງ ສປປ ລາວ ເພື່ອນຳເອົາທຶນຈາກກອງທຶນ LAFF  ​ລົງ​ສູ່​ລູກ​ຄ້າ​ລາຍ​ຍ່ອຍ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ຈຸນ​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫຼື ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ໄດ້ມີ​ໂອ​ກາ​ດ​ເຂົ້າ​ເຖິງການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ, ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ ແລະ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ. ສະນັ້ນ, 3 ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກດັ່ງກ່າວຍັງຄົງມີຄວາມຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເພີ່ມຕື່ມຈາກກອງທຶນ LAFFເພື່ອນໍາມາໃຊ້ເປັນ ແຫຼ່ງທຶນປ່ອຍກູ້ໃຫ້ແກ່ຈຸລະວິສາຫະກິດ.

ລູ​ກ​ຄ້າ​​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ແຕ່ລະລາຍ ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເພີ່ງ​ພໍ​ໃຈ ​ຕໍ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການຂອງສະຖາບັນ ການເງິນທີ່ຮັບຝາກ  ກໍ່​ຄື​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທັງ​ສາມ ສກຈຮ, ສີ່ງນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເງິນ​ກູ້ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ ​ແມ່ນ​ແທດ​ເໝາະ​ກັບຄວາມຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ ແລະ ​ມີ​ການ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ລູກ​ຄ້າດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ. ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມ​ໃນ​ເທື່ອນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຮ່ວມ​ໄມ້​ຮ່ວມ​ມື​ຈາກ​ 03 ສະຖາບັນການເງິນ ຈຸນລະພາກທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ 03 ສກຈຮ ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ, ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ລວມ​ທັງ​ລູກຄ້າລາຍຍ່ອຍ​ທັງຫຼາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ, ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ນຳ​ພາ​ຢ່າງ​ໃກ້​ສິດ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ກອງ​ທຶນ LAFF ຈື່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ ໃນ​ເທື່ອນີ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ລະ​ດັບ​ຄາດ​ໝາຍ.

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ສຸກລາຕີ ບົວຄ່າສິດ

ໃນວັນທີ 04-05 ຕຸລາ 2022 ສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກ ຈຳປາລາວ ຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ນຳທີມໂດຍທ່ານ ນາງ ນິນທະສອນ ໄຊຍະສະຫວັນ ປະທານສະພາບໍລິຫານ ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ 2 ທ່ານ, ຄະນະອຳນວຍການ 3 ທ່ານ ແລະ ພະນັກງານ ວິຊາການ 10 ທ່ານ ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ 16 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ,  ໄດ້ລົງທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນ

ບົດຮຽນນຳສອງສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ຮັບເງິນຝາກເຊັ່ນ: ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ທີ່ບ້ານສະພານທອງເໜືອ  ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ສກຈຮ ປະຕູຄຳ ທີ່ບ້ານວັດຈັນ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF,   ເຊິ່ງ

ໃນວັນທີ 04 ຕຸລາ 2022 ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ສົມພອນ ສີແສງລັດ ອຳນວຍການ ສກຈຮ ເອກພັດທະນາ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ໃນວັນທີ່ 05 ຕຸລາ 2022 ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຂັນມະນີ ສຸທຳມະວົງ ອຳນວຍການ ສກຈຮ ປະຕູຄຳ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະບໍລິຫານ, ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນ LAFF_ທະນາຄານແຫ່ງສປປ ລາວ, ພ້ອມນີ້ ກໍ່ມີ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານງານກອງທຶນ LAFF (LMU) 02 ທ່ານ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງການທັດສະນະສຶກສາໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ຄະນະສະພາ ບໍລິຫານ ສກຈຮ ຈຳປາລາວ ໃນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກທີ່ເປັນມືອາ ຊີບ. ນອກຈາກນີ້, ຈຸດປະສົງສະເພາະແມ່ນເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານອົງກອນກັບສອງສະຖາບັນການເງິນດັ່ງກ່າວທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ

 ບົດຮຽນທີ່ສາມາດຖອດຖອນໄດ້ໃນການທັດສະນະສຶກສາຄັ້ງນີ້ມີຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ ການຄຸ້ມ ຄອງບໍລິຫານສະຖາບັນການເງິນ, ການບໍລິຫານອົງກອນທີ່ດີຕາມພາລະບົດບາດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ການສ້າງສາພັດທະນາພະນັກງານສືບທອດ, ກົນໄກການດັດປັບອັດຕາດອກເບ້ຍເງິນຝາກ ແລະ ເງິນກູ້, ການພັດທະນາການຕະຫຼາດຍຸກໃໝ່, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາແນວຄວາມຄິດໃນ ກິດຈະກຳຂອງລູກຄ້າ, ການສົ່ງເສີມ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ, ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ແຮງຈູງໃຈ, ການຄຸ້ມຄອງສາຂາ ແລະ ໜ່ວຍບໍລິການ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຢີເຂົ້າໃນການດຳເນີນງານຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຜົນສຳເລັດໃນການປ່ອຍກູ້ແບບກຸ່ມ ແລະ ການປະກັນໄພເງິນກູ້.

  ການທັດສະນະສຶກສາແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງ ສກຈຮ ຈຳປາລ່າວ ໃນຄັ້ງນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ໄດ້ ຮັບໝາກຜົນທີ່ດີ ແຕ່ຍັງເປັນການສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ດີລະຫວ່າງສະຖາບັນການເງິນດ້ວຍກັນ, ເຊິ່ງ ໃນອານາຄົດອາດຈະໄດ້ປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ເພື່ອສືບຕໍ່ວາງແຜນຍຸດ ທະສາດໃນຕໍ່ໜ້າ ກ່ຽວກັບການສົ່ງເສີມວຽກງານ ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຂອງສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຍິ່ງຂຶ້ນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເພື່ອການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ສະຖາ ບັນການເງິນໃນ ສປປ ລາວ ໃນການສົ່ງເສີມຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ສຸກຍູ້ສົ່ງເສີມການຜະລິດໃຫ້ ແກ່ປະຊາຊົນລາວທົ່ວປະເທດ.

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ສຸກລາຕີ ບົວຄ່າສິດ

ໃນ​ວັນ​ທີ 01- 05 ​ສິງ​ຫາ  2022, ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ໂຄງ​ການກອງ​ທຶນ LAFF ເພື່ອ​ລົງຢ້ຽມຢາມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້​ຍ່ອຍ​ຂອງ​ສະ​ຖ​າ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມງານ 02 ​ແຫ່ງກໍ່ຄື: ທະ​ນາ​ຄານ ເອ​ຊີ​ລີ​ດາ ລາວ​ຈຳ​ກັດ ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ ບີ​ໄອ​ຊີ ລາວ​ຈຳ​ກັດ ທີ່​ແຂວງ​ ຈຳ​ປາ​ສັກ, ເຊິ່ງຄະ​ນະ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມ​ໃນ​ເທື່ອນີ້ ແມ່ນນຳ​ໂດຍ​ທ່ານ ນາງ ຄຳ​ຫຼ້າ ເຮືອນ​ມະ​ນີ​ວົງ, ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ທັງ​ເປັນ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ໂຄງ​ການກອງ​ທຶນ LAFF, ທ່ານ ບຸນ​ລ້ຳ ສິ​ຕະ​ພອນ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສິນ​ເຊື່ອ ກົມ​ບໍ​ລິ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ ທັງ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ກອງ​ເລ​ຂາ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ ກອງ​ທຶນ LAFF, ທ່ານ ກິ​ແກ້ວ ບົວ​ລະ​ເພັດ ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ​ຈາກ​ພະ​ແນກ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງ​ການ ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ຖ​າ​ບັນ​ການ​ເງິນ, ທ່ານ ນາງ ສ້ອຍ​ສຸ​ວັນ ສີ​ບໍ​ລິ​ບູນ ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ ພະ​ແນກ​ສິນ​ເຊື່ອ ກົມ​ບໍ​ລິ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ ທັງ​ເປັນ​ຜູ້​ຈັດ​ການກອງ​ທຶນ LAFF, ແລະ ທ່ານ ນາງ ສຸກ​ລາ​ຕີ ບົວ​ຄ່າ​ສິດ ພະ​ນັກ​ງານ​ວິ​ຊາ​ການ ພະ​ແນກ​ສິນ​ເຊື່ອ ກົມ​ບໍ​ລິ​ການ​ທະ​ນາ​ຄານ ທັງ​ເປັນ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ຂອງກອງ​ທຶນ LAFF. ນອກ​ຈາກນັ້ນ, ຍັງ​ມີ​ທ່ານ ແກ້ວ​ລັບ​ທະ​ວົງ ສົງ​ສະ​ໄໝ​ວົງ ຈາກ​ທີມ​ງານ​ທີ່​ປຶກ​ສາບໍລິສັດ AFC ເປັນ​ຜູ້​ຕິດ​ຕາມ​ຄະ​ນະໃນຄັ້ງນີ້.

ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມແມ່ນ​ເປັນພາ​ລະ​ໜ້າ​ທີ່​ໜື່ງ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ​ພາຍຫຼັງການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້ໃຫ້ແກ່ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ (PFIs) ໂດຍສະເພາະການ ລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນລົງຕິດ​ຕາມ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້​ຍ່ອຍ​ຂອງ​ ທະ​ນາ​ຄານ ບີ​ໄອ​ຊີ ລາວ​ຈຳ​ກັດ ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ ເອ​ຊີ​ລີ​ດາ ລາວ​ຈຳ​ກັດ ທີ່​ແຂວງ ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ເບີ່ງ​ປະ​ເດັນ​ຕ່າງໆ​​ດັ່ງ​ລຸ່ມນີ້:

 • ​​ເພື່ອ​ລົງ​ເບີ່ງ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ສາ​ຂາ ແລະ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ຄັດ​ເລືອກ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມ ເພື່ອ​ຮັບ​ຮູ້​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ສາ​ຂາ ແລະ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ລວມ​ເຖິງ​ສະ​ພາບ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້​ຍ່ອຍ, ຂໍ້​ສະ​ດວກ ແລະ ຂໍ້​ຫຍຸ​້ງ​ຍາກ ແລະ ບັນ​ຫານ​ອື່ນໆ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ປ່ອຍ​ເງິນ​ກູ້​ຍ່ອຍ;
 •  ເພື່ອ​ຮັບ​ຮູ້​ຄຳ​ຄິດ​​ເຫັນ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ງານ ເຊີ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ກູ້​ຢືມ​ຍ່ອຍ ລວມ​ເຖ​ິງ​ການ​ໄດ້​ຮັບ​ທຶນ​ເງິນ​ກູ້​ຕົວ​ຈິງ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເງິນ​ກູ້, ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ເງິນ​ກູ້ ແລະ ຂໍ້​ສະ​ດວກ ແລະ ຂໍ້​ຫຍຸ​້ງ​ຍາກ​ທີ່​ລູກ​ຄ້າ​ໄດ້​ພົບ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ.

ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມຫ້ອງ​ການ​ສາ​ຂາ​ປາກ​ເຊຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານບີ​ໄອ​ຊີລາວ​ຈຳ​ກັດ ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 27/07/2009, ໃນເມື່ອ​ກ່ອນ​ມີ​ຊື່​ວ່າ ທະ​ນາ​ຄານ ​ໄອຊີບີ ແລະ ຕໍ່​ມາ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຊື່​ມາ​ເປັນ​ທະ​ນາ​ຄານ ບີ​ໄອ​ຊີ ຈົນ​ເຖິງ​ປະ​ຈຸ​ບັນ,​ເຊິ່ງມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ທັງ​ໝົດຈຳ​ນວນ 13 ທ່ານ, ​ໃນ​ນັ້ນມີພະ​ນັກ​ງານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ 2 ທ່ານ (ຫົວ​ໜ້າ​ສິນ​ເຊື່ອ ແລະ ຜູ້​ຊ່ວຍ), ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເງິນ​ກູ້​ທີ່​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ​ປະ​ກອບ​ມີ 5 ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ ເຊັ່ນ​ວ່າ: ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ການ​ປຸກ​ສ້າງ, ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ການ​ຄ້າ, ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກ​ສາ, ສິນ​ເຊື່ອ​ເພື່ອ​ການ​ຊື້​ດິນ​ເປົ່າ​ຫວ່າງ, ແລະ ສິນ​ເຊື່ອ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ MSMEs.

ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລູ​ກ​ຄ້​າສາ​ຂາ​ປາກ​ເຊ​ ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ ບີ​ໄອ​ຊີ ຄ​ະ​ນະ​ໄດ້​ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ​ລູກ​ຄ້າ​ຈຳ​ນວນ 03 ລາຍທີ່ເປັນ​ຜູ້​ກູ້​ຢືມ​ຍ່ອຍ​ຈາກທຶນເງິນກູ້ຈາກກອງ​ທຶນ LAFF, ເຊີ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ຄ້າ​ຂາຍ​ຍ່ອຍ​ຢູ່​ຕະ​ຫຼາດ​ດາວ​ເຮືອງ​ທີ່​ເມືອງ​ປາກ​ເຊ, ທັງ​ເປັນ​ລູ​ກ​ຄ້າ​ໃໝ່ ທີ່​ຫາກໍ່​ໄດ້​ຢືມ​ເງິນ​ຈ​າກ​ທະ​ນາ​ຄານ ບີ​ໄອ​ຊີ, ໂດຍພວກ​ເຂົາ​​ໄດ້ລາຍ​ງານ​ວ່າ ພວກເຂົາ​ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຫຼາຍກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ ບີ​ໄອ​ຊີ ແລະ ເງິນ​ກູ້​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບສາມາດ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

 • ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫ້ອງ​ການ​ສາ​ຂາ​ປາກ​ຊ່ອງ​ ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ ເອ​ຊີ​ລີ​ດາ ລາວ ຈຳ​ກັດ ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 04/05/2009, ປະ​ຈຸ​ບັນ​ ​ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ທັງ​ໝົດຈຳ​ນວນ 23 ທ່ານ, ເຊີ່ງ​ໃນ​ນັ້ນ ພະ​ນັກ​ງານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ມີ​ 8 ທ່ານ (ລວມ​ທັງ​ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ສິນ​ເຊື່ອ).
 • ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລູ​ກ​ຄ້​າ​ ສາ​ຂາ​ປາກ​ຊ່ອງ ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ ເອ​ຊີ​ລີ​ດາ ລາວ ຈຳ​ກັດ
 • ຄ​ະ​ນະ​ໄດ້​ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ​ລູກ​ຄ້າ​ຈຳ​ນວນ 03 ລາຍ​ເຊີ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ກູ້​ຢືມ​ຍ່ອຍ ທຶນ​ເງິນ​ກູ້​ຈາກກອງ​ທຶນ LAFF ທັ​ງ​ໝົດ. ໃນ​ຈຳ​ນວນລູກ​ຄ້າ​ທັງ 03 ລາຍນັ້ນ ຜູ້​ທີ​ໜື່ງ​ (ທ​. ບຸນ​ລັບ) ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ປຸງ​ແຕ່ງ​ກາ​ເຟ, ສ່ວນຜູ້​ທີ​ສອງ ແລະ ຜູ້​ທີ​ສາມ  ​(ທ. ວົງ​ຄານ ແລະ ນາງ ໄພ​ວັນ) ແມ່ນ​ເປັນ​ຊາວ​ສວນ​ການ​ເຟ;
 • ​ລູກ​ຄ້າ​ທັງ​ສາມ​ລາຍ​ຍັງກ່າວ​ວ່າພວກເຂົາປະທັບໃຈໃນ ການບໍລິການຂອງທະນາຄານເອຊີລີດາຫຼາຍ. ນອກ ຈາກນີ້, ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີບັນ​ຫາກ່ຽວ​ກັບ​ອັດ​ຕາ​ດອກ​ເບ້ຍ ແລະ ວິ​ທີ​ການ​ຊຳ​ລະເງິນກູ້ຄືນ ເຊີ່ງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ເປັນ​ວິ​ທີ​ການ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ແລະ ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ.
 • ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ຫ້ອງ​ການ​ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ ປະ​ຈຳ​ເມືອງ​ຈຳ​ປາ​ສັກຂອງ ​ທະ​ນາ​ຄານ ເອ​ຊີ​ລີ​ດາ ລາວ ຈຳ​ກັດສ້າງ​ຕັ້ງ​ຂື້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 03/02/2012, ປະ​ຈຸ​ບັນ​ຫ້ອງ​ການ​ສາ​ຂາ​ປາກ​ຊ່ອງ​ປະ​ກອບ​ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ທັງ​ໝົດຈຳ​ນວນ 15 ທ່ານ ຍິງ 01 ທ່ານ. ​ໃນ​ນັ້ນ, ພະ​ນັກ​ງານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ມີ​ 06 ທ່ານ (ລວມ​ທັງ​ຫົວ​ໜ້າ​ໜ່ວຍ​ງານ​ສິນ​ເຊື່ອ);

ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລູກຄ້າ ​ທະ​ນາ​ຄານເອ​ຊີ​ລີ​ດາ​ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ ເມືອງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ

 • ຄ​ະ​ນະ​ໄດ້​ລົງຢ້ຽມ​ຢາມ​ລູກ​ຄ້າ​ຈຳ​ນວນ 02 ລາຍ​ເຊີ່ງ​ເປັນ​ຜູ້​ກູ້​ຢືມ​ຍ່ອຍ ທຶນ​ເງິນ​ກູ້​ຈາກກອງ​ທຶນ LAFF ທັ​ງ​ໝົດ. ໃນ​ຈຳ​ນວນລູກ​ຄ້າ​ທັງ 02 ລາຍນັ້ນ ຜູ້​ທີ​ໜື່ງ​ (ທ. ຖາແສງ ແກ້ວ) ເປັນຜູ້ປະກອບການໂຮງສີເຂົ້າ ແລະ ລ້ຽງໝູ,  ສ່ວນຜູ້​ທີ​ສອງ  ​(ທ່ານ ນ.ຂຽວ ແລະ ທ. ສົມ ສັກ ບຸນຈະເລີນ) ແມ່ນຜູ້ປະ ກອບການລ້ຽງໄກ່ ແລະ ປູກມັນຕົ້ນ.
 • ລູກ​ຄ້າ​ມີ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄາ​ນ ເອ​ຊີ​ລີ​ດາ ລາວຈຳກັດ ແລະ ສາມາດ ຍອມຮັບ ການຊຳລະດອກເບ້ຍ ແລະ ຕົ້ນທຶນໄດ້.

ສຸດ​ທ້າຍ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຍັງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຂອງ​ໃຈ​ມາ​ຍັງ​ຄະ​ນະ​ກອງ​ທຶນ LAFF ແລະ ທະ​ນາ​ຄານ ເອ​ຊີ​ລີ​ດາ ລາວ ຈຳກັດ ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ທຶນ​ເງິນ​ກູ້​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ມາ​ສູ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແລະ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ ​ເຊີ່ງ​ທຶນ​ເງິນ​ກູ້​ດັ່ງກ່າວ​ໄດ້​ຊ່ວຍເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ສູ່​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ ກໍ່​ຄື​ກິດ​ຈະ​ກຳ​ການ​ຜະ​ລິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ພ້ອມ​ທັງ​ເປັນ​ການ​ເພີ່ມ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ຄອບ​ຄົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ນຳ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ຜົນສຳເລັດໃນການລົງຢ້ຽມຢາມໃນຄັ້ງນີ້ເຫັນວ່າ ທຶນ​ເງິນ​ກູ້​ຈາກກອງ​ທຶນ LAFF ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ສ້າງ​ໃບ​ໜ້າ​    ໃໝ່​ໃຫ້​ແກ່​ທະ​ນາ​ຄານ ບີ​ໄອ​ຊີ ລາວ​ຈຳ​ກັດ ໃນ​ການ​​ນຳ​ເອົາ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ຂອງ​ຕົນ​ລົງ​ສູ່​ລູກ​ຄ້າ​ລາຍ​ຍ່ອຍ ພ້ອມ​ທັງ​​ຊ່ວ​ຍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ປະ​ກອບ​ການ​ຈຸນ​ລະ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ຫຼື ຜູ້​ຜະ​ລິດ​ຂະ​ໜາດ​ນ້ອຍ​ໄດ້ມີ​ໂອ​ກາ​ດ​ເຂົ້​ເຖິງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ວ່ອງ​ໄວ, ສະ​ດວກ​ສະ​ບາຍ ແລະ ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມ.

ລູ​ກ​ຄ້າ​​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ທັງ​ໝົດ ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ທະ​ນາ​ຄານ ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ເພີ່ງ​ພໍ​ໃຈ​ຕໍ່​ການ​ບໍ​ລິ​ການ ກໍ່​ຄື​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສິນ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ທັງ​ສອງ​ທະ​ນາ​ຄານ. ສີ່ງນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ເງື່ອນ​ໄຂ​ຂອງ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ເງິນ​ກູ້ ທີ່​ສະ​ໜອງ​ໃຫ້​ໂດຍ​ທັງສອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ແມ່ນ​ແທດ​ເໝາະ​ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ລູກ​ຄ້າ ແລະ ທັງ​ສອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ດັ່ງ​ກ່າວກໍ່​ມີ​ການ​ສະ​ໜອງ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ​ແກ່​ລູກ​ຄ້າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ. ຈາກການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມ​ໃນ​ເທື່ອນີ້ ​​ແມ່ນ​ໄດ້​ຮັບການ​ຊີ້​ນຳ​ພາ​ຢ່າງ​ໄກ້​ສິດ​ຈາກ​ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ກອງ​ທຶນ LAFF ​ ແລະ ໄດ້ຮັບການ​ຮ່ວມ​ໄມ້​ຮ່ວມ​ມື​ຈາກ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​​ ຈາກ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ທັງ​ສອງທະນາຄານ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ລວມ​ທັງ​ສາ​ຂາ ແລະ ໜ່ວຍ​ບໍ​ລິ​ການ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ, ຈື່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ລົງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ພາກ​ສະ​ໜາມ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານກອງ​ທຶນ LAFF ໃນ​ເທື່ອນີ້​ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ລະ​ດັບ​ຄາດ​ໝາຍ.

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ສຸກລາຕີ ບົວຄ່າສິດ

ໃນວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2022 ຜ່ານມານີ້, ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ກົມບໍລິການ ທຫລ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາໃນຫົວຂໍ້: ການ​ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ‘‘ການເງິນສີຂຽວ ໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ໃນ ສປປ ລາວ’’  ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຄຳແກ້ວ ວິສີສົມບັດ ຫົວໜ້າກົມບໍລິການ ທຫລ ແລະ ທ່ານ ອິນທຣາຈິດ ວີເຈສີຣິວັດທະນາ, ຫົວໜ້າທີມງານທີ່ປຶກສາ AFC ທີ່ປຶກສາປະຈຳກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼງທຶນໃນ ສປປ ລາວ (LAFF) ພ້ອມນີ້, ກໍ່ມີຄະນະພາຍໃນ ທຫລ, ຄະນະຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານງານ LAFF, ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ແລະສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຂອງກອງທຶນ LAFF ແລະ ສກຈຮ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມສໍາ​ມະ​ນາໃນມື້ນີ້, ແມ່ນເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ນິ​ຍາມ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເງິນ​ສີ​ຂຽວ ທີ່​ທາງ​ໂຄງ​ການກອງ​ທຶນ LAFF ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ຂື້ນ​ມາ ເພື່ອ​ເປັນ​ບ່ອນ​ອີງ​ໃນ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ສົ່ງ​ເສີມ​ວຽກ​ງານ “ກອງທຶນ LAFF” ເຊິງເປັນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານປະເທດເຢຍລະມັນ ໂດຍຜ່ານທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດເຢຍລະມັນ ຫຼື KfW ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍການເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືດ້ານການເງິນ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຕາງໜ້າໂດຍ ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາຂອງປະເທດ ເຢຍລະມັນ ຫຼື KfW ແລະ ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຕາງໜ້າໂດຍກະຊວງການເງິນ ໃນນາມເປັນຜູ້ຮັບທືນຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໃນນາມເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ບໍລິຫານໂຄງການດ້ວຍເງິນຊ່ວຍເຫຼືອ ໄລຍະ I ຈຳນວນ 3 ລ້ານຢູໂຣເຊີ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນເດືອນ ມີນາ ປີ 2014 ແລະ ໄລຍະທີ II ຈໍານວນ 6 ລ້ານຢູໂຣ ເຊີ່ງໄດ້ເຊັນສັນຍາໃນເດືອນ ສິງຫາ ປີ 2020 ໂດຍມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງເປັນກອງທຶນສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນສຳລັບຈຸນລະວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (MSMEs) ໂດຍການສະໜອງທຶນເງິນກູ້ໄລຍະຍາວ ທີ່ເປັນສະກຸນເງິນກີບ ຕາມເງື່ອນໄຂຕະຫຼາດ ໃຫແກ່ ທະນາຄານທຸລະກິດ ແລະ ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ທີ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານການດຳເນີນງານ; ດ້ານການເງິນ ແລະ ມີຍຸດທະສາດການປ່ອຍເງິນກູ້ຍ່ອຍໃຫ້ແກ່ກຸ່ມລູກຄ້າ MSMEs ທີ່ນອນໃນເຂດນອກຕົວເມືອງໃຫຍ່ (ເງິນກູ້ຍ່ອຍຈະຖືກປ່ອຍອອກຢູ່ນອກພື້ນທີ່ສາມຕົວເມືອງໃຫຍ່ຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເຊັ່ນ: ຈັນທະບູລີ, ໄຊເສດຖາ ແລະ ສີສັດຕະນາກ) ກອງທຶນ LAFF ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ກົມບໍລິການທະນາຄານ ຂອງ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໃນໄລຍະຜ່ານມາໂຄງຮ່າງການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນແມ່ນໄດ້ຮັບການຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງເປັນທາງການຈາກອົງການຜູ້ໃຫ້ທຶນກໍ່ຄື KfW ແລະ ທຫລ ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ  ມີຄວາມໂປ່ງໄສ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ກອງທຶນມີການຂະຫຍາຍຕົວ ເພື່ອເປີດໂອກາດໃຫ້ຫຼາຍທະນາຄານທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ໄດ້ກູ້ຢືມທຶນຈາກກອງທຶນ ເພື່ອນຳໄປປ່ອຍກູ້ຕໍ່ໃຫ້ແກ່ MSMEs. ຮອດ​ປັດຈຸບັນ, ມີສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວ​ມ​ງານ​ກັບ​ກອງ​ທຶນ ຈຳ​ນວນ 07 ສະ​ຖາ​ບັນການ​ເງິນ (3 ທະ​ນາ​ຄານ​ທຸ​ລະ​ກິດ ແລະ 4 ສະ​ຖາ​ບັນ​ການ​ເງິນ​ຈຸ​ລະ​ພາກ​ທີ່​ຮັບ​ເງິນ​ຝາກ) ລວມຍອດວົງເງິນທີ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດແຕ່​ເລີ່ມ​ໂຄງ​ການ ຈົນ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ​ມີ​ທັງ​ໝັດ 135 ຕື້​ກີບ.

ຂ່າວ-ພາບ: ສຸກລາຕີບົວຄ່າສິດ

On the 5th of April 2019, the Lao Access to Finance Fund (LAFF) Management Unit of the Bank of Lao PDR (BoL) organized a roundtable workshop to exchange about LAFF.

The main objective of the workshop was to discuss the progress, outstanding issues and the proposed ways forward under the framework of LAFF management and implementation. The workshop was chaired by Ms. Fongchinda Sengsourivong, Director General of the BoL Banking Operations Department of and LAFF Director on behalf of the LAFF’s executive agency; and co-chaired by Mr. Florian Sekinger, Regional Manager Sustainable-Economic Development East Asia of KfW.

During the workshop six main topics were discussed:

 1. Partner Financial Institutions (PFI) selection: Based on expressions of interest of 10 financial institutions (5 commercial banks and 5 deposit-taking microfinance institutions – DTMFI) and after the assessment and screening conducted by the LAFF’s loan allocation preparation sub-unit, 5 financial institutions (2 commercial banks and 3 DTMFIs) were shortlisted. Further assessment conducted by the Commercial Bank Supervision Department for commercial bank applicants and the Financial Institutions Supervision Department for MFI applicants concluded that one commercial bank and one DTMFI are proposed to be considered by the LAFF steering committee.
 2. Market-based Interest rates: According to fundamental LAFF principles, the fund will use only market-based interest rates. KfW and BoL agreed on the calculating method on market-based interest rates for the LAFF debt-finance by using the average interest rate for long-term deposit charged by the commercial banks and DTMFIs in the Lao PDR. In conclusion, the interest rate of the LAFF debt-finance for commercial banks is currently derived to be 7.0 % nominal per annum, while for DTMFIs it is 11.50%.
 3. PFI eligibility criteria: As agreed, the eligibility criteria for LAFF I will remain strict for banks and will be detailed over time MFIs based on an internationally oriented benchmark study to be prepared by AFC. On the other hand, the project documents for LAFF II will aim at creating more room for maneuver for the LAFF management unit (LMU) in terms of adapting core criteria depending on movements in market conditions.
 4. KYC-criteria for PFIs (background check): The background check on owners, BoD members and core managers of PFIs is recognized as a check of utmost importance. It was agreed that the KYC-check will be done by the Commercial Bank Supervision Department and the Financial Institutions Supervision Department, and be explicitly mentioned in the respective assessment forms.
 5. Operational Manual preparation: The development of the Operational Manual had been defined high priority by BoL during the last workshop. AFC presented the progress on the preparation.
 6. Capacity building for BoL: The workshop participants discussed, identified and agreed on various training courses for the LAFF management unit, such as fund management, LAFF-related financial indicators and business English.

In conclusion, the workshop successfully achieved the set objectives and came up with some follow-up action points that will be further taken over by the LAFF management unit of BoL and the AFC consultant team.

For further details please contact Jakob Lutz (Jakob.lutz@afci.de ).