ກອງ​ທຶນ LAFF ເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາກ່ຽວກ​ັບ “ການເງິນສີຂຽວ”

ກອງ​ທຶນ LAFF ເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາກ່ຽວກ​ັບ “ການເງິນສີຂຽວ”

ໃນວັນທີ 26 ເມສາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫຼ່ງ​ທຶນໃນ ສ​ປ​ປ ລາວ (LAFF) ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຳ​ມະ​ນາກ່ຽວກ​ັບ ການເງິນສີຂຽວ ຂອງໂຄງການສົ່ງເສີມລະບົບຕ່ອງໂສ້ການຜະລິດກະສິກຳເປັນສິນຄ້າ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (ຄ​ສກ​ສ), ເຊິ່ງ​ຈັດ​ໂດຍ ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແລະ​ປ່າ​ໄມ້ ທີ່ໂຮງແຮມດອນ​ຈັນ​ພາ​ເລດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.